Mediace je proces vyjednávání o smírném řešení sporu za účasti třetí osoby -  mediátora. Jde o dobrovolný postup stran, které si přejí ukončit spor smírným způsobem na základě oboustranně přijatelné dohody, tedy bez nutnosti zahájit soudní, či rozhodčí řízení.

Mediátor přináší do problému pohled zvenčí a jako neutrální prostředník řídí proces mediace - pomáhá stranám, aby si naslouchaly, porozuměly si a našly řešení vyhovující všem. Mediátor nic nerozhoduje.

Cílem mediace je uzavření mediační dohody, která je společným dílem účastníků mediace. Tvoří tak výchozí bod budoucí spolupráce dříve sporných stran. Důležitým cílem mediace je tedy i zachování dobrých vztahů.